Til innhold
Foto: Ane Wigers

Det liberale miljøpartiet på Nordstrand!

Nordstrand Venstre

Nordstrand Venstre er et fremtidsrettet og bærekraftig lokallag som arbeider hardt for å utvikle og fremme viktige lokalpolitiske initiativ. Gjennom arbeidet vårt fortsetter vi Venstres liberale tradisjon med å styrke lokaldemokratiet og dermed øke den lokale innflytelsen.

Vi ønsker å være innbyggerne på Nordstrand sine ombud i blant annet følgende saker:

 • Miljøvern, bærekraftighet og grønn vekst
 • Sterk fokus på barn, unge og eldres rettigheter og muligheter
 • Byutvikling og samferdsel, med kollektivt og sykkel som satsingsområde
 • Småbedriftenes vilkår
 • Personvern

 

BYDELEN VÅR TRENGER ET STERKT VENSTRE: BLI MED OSS!

Våre hovedsaker

 • En grønn og trivelig bydel

  Nordstrand skal være en av Oslos beste miljøbydeler.

 • Samferdsel

  Venstre i byråd og i bydelsutvalg sikrer storsatsing på kollektivtransport og sykkel.

 • Ekebergsletta

  Ekerbergsletta er helt unik i nordisk sammenheng. Det store åpne slettepreget må vernes mot nye fysiske installasjoner som reduserer allemannsretten og og det visuelle landskapet.

 • Barn og ungdom

  Frivilligheten og skolen er hjørnesteinene i et levende demokrati og i velferdssamfunnet.

 • Lokaldemokrati

  Å være liberal vil si å jobbe for at innbyggerne skal få større innflytelse over egen hverdag.

 • Næringsliv og verdiskapning

  Venstre vil nasjonalt gjøre det enklere å starte og å drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründerne og de selvstendig næringsdrivende i bydelen vår.

Våre folk