Til innhold

Venstre vil mer for Vestre Aker

Vestre Aker Venstre

Hvorfor Venstre? Fordi Venstre vil mer for Vestre Aker! Vi vil mer for kollektivtilbudet, for skolen og for miljøet, og gjøre Oslo til en enda bedre by å leve og bo i.

Agnes Grutle Brande (til venstre) og Ingvill Elvestad Meltvedt står øverst på valglisten vår for neste periodes bydelsutvalgrepresentanter.

Idag er Vestre Aker Venstre er representert i bydelsutvalget (BU) med Torfinn Lødøen Gaarden.

Astrid C. Seeberg er nestleder i Byutvikling-, miljø-, samferdsel og idrettskomite (BMSI)

Ingvill Elvestad Meltvedt er vår representant i Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen (HOVE)

 

Bli aktiv!
Bli medlem

Vår hjertesaker

 • Fremtidsrettet bydel

  Vestre Aker Venstre vil ha en fremtidsrettet utvikling av bydelen vår. Vestre Aker skal være en mangfoldig og inkluderende bydel hvor det er lett å leve miljøvennlig og alle barn får en god skolegang.

 • Miljøvennlig bydel

  Miljøet er der vi lever livene våre, det er luften vi puster, skogen vi går i og omgivelsen vi omgir oss med. Venstre mener at et godt miljø er den aller beste forutsetningen for et godt liv, så hensynet til miljøet må settes i
  førersetet også i Vestre Aker.

  I dagens samfunn belaster vi naturen og miljøet alt for kraftig. Venstre ønsker derfor å treffe tiltak som reduserer
  belastningen. Transport er kilden til mye forurensning og Venstre ønsker derfor først og fremst å sørge for at kollektivtilbudet skal være godt, billig, effektivt og attraktivt for alle.

 • God byutvikling

  Venstre verdsetter småhusområdene i Vestre Aker samtidig som vi åpner for balansert byutvikling i tråd med innbyggernes ønsker og utbygging av kollektivtrafikk.

  Vestre Aker Venstre ønsker å legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk slik at flere kan la bilen stå.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk