Til innhold
Klæbu Venstre
Vi engasjerer oss for Klæbu

Med Venstre i Klæbu har du fått

Brannåsen barnehage, utvidelse av Sørborgen og Tanem skole, nye omsorgsboliger, oppgradering av kulturhuset, Tanemshallen, ladepunkter for el-biler, god integrering av flyktninger, ingen vindmøller, forsiktig småkraftutbygging, Lauvåsen som nærmiljøanlegg, ekspressbuss til Trondheim, åpenhet i forvaltningen, og mye mer!