Til innhold
Klæbu Venstre
Vi engasjerer oss for Klæbu

Med Venstre i Klæbu har du fått

Brannåsen barnehage, utvidelse av Sørborgen og Tanem skole, nye omsorgsboliger, oppgradering av kulturhuset, Tanemshallen, ladepunkter for el-biler, god integrering av flyktninger, ingen vindmøller, forsiktig småkraftutbygging, Lauvåsen som nærmiljøanlegg, ekspressbuss til Trondheim, åpenhet i forvaltningen, og mye mer!

 • Alt starter i skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.