Til innhold
Foto: Steinar Bleken
Kunnskap og grønn vekst i nord

Troms Venstre

Troms Venstre  er det sosialliberale alternativet i lokal- og fylkespolitikken i Troms. Venstre er partiet for deg som er opptatt av kunnskap og like muligheter i skolen, småbedriftenes kår, sosialt ansvar for de som faller utenfor og en klimapolitikk som gir grønn vekst. Venstre har lang tradisjon som kulturparti, og vi står alltid opp for ytringsfrihet og personvern.

Velkommen til Venstre!

Våre lokallag i fylket

Her finner du raskt frem til ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Fokus

 • Miljø

  Venstre vil sikre en verden som vi kan gi videre med god samvittighet. Venstre mener at det er politikernes oppgave å legge til rette for at man kan leve moderne liv uten å ødelegge naturen og klimaet rundt seg. Vårt mål er grønn vekst, ikke nullvekst.

 • Skole

  Venstre har ansvar for utdanning i Troms Fylkeskommune. Vi arbeider for å gi mer valgfrihet og individuelt tilpasset opplæring til elever i den videregående skolen. Vi vil ha et tettere samarbeid mellom skoler og lærlingbedrifter, og sikre en faglig relevant og motiverende yrkesfagopplæring.

 • Kommunestruktur

  Venstre vil flytte makt fra staten til kommunene, derfor vil vi ha større kommuner som kan ta seg av flere velferdsoppgaver. Når flere saker blir avgjort i kommunene får borgerne større påvirkningsmakt i sitt nærmiljø.

 • Samferdsel

  Venstre vil ha grønnere og mer effektive transportløsninger i Troms. Vi arbeider for et kollektivtilbud som kan konkurrere med privatbilismen, trygge veier for person- og varetransport og tog til Nord-Norge!

Våre folk