Til innhold
Frihet og fellesskap

Kvæfjord

Kvæfjord Venstre er partiet for deg som vil føre en politikk for alle deler av kommunen, og bygge på samhandling og saklighet i det politiske arbeidet.
Venstre er opptatt av balansen mellom fellesskap med ansvar for hverandre og miljøet, og frihet for enkeltmennesket.

Venstre vil respektere resultatet av folkeavstemningen om framtidig kommunestruktur, men uansett:

Kvæfjord skal være et godt sted å bo, arbeide og vokse opp i, – i dag og i framtida.

Velg Venstre!

Våre hovedsaker:

 • Skole

  Skoleverket i Kvæfjord skal holde god standard selv når kommuneøkonomien gjør det nødvendig å redusere kostnader. Venstre er opptatt av hvordan dette kan skje uten at det går ut over kvaliteten i skolen. Gammelskolen på Borkenes bør rives og erstattes av et nybygg.

 • Miljø

  Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes. I kommunepolitikken må vi ta miljøhensyn i alle saker der det er naturlig.

 • Velferd

  Kvæfjord skal fortsatt gi tjenester med god kvalitet innenfor helse og omsorg, eldreomsorg og barnevern. Avlastnings- og rehabiliteringsplasser med forsvarlige driftsrammer må realiseres.

 • Verdiskapning

  Venstre vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst. Kvæfjord har gode muligheter for både land- og sjøbasert matproduksjon som kan utvikles videre.

Våre folk