Til innhold
Kvæfjord Venstre

Frihet og fellesskap

Kvæfjord Venstre

Kvæfjord Venstre er partiet for deg som vil føre en politikk for alle deler av kommunen, og bygge på samhandling og saklighet i det politiske arbeidet.
Venstre er opptatt av balansen mellom fellesskap med ansvar for hverandre og miljøet, og frihet for enkeltmennesket.

Venstre vil respektere resultatet av folkeavstemningen om framtidig kommunestruktur, men uansett:

Kvæfjord skal være et godt sted å bo, arbeide og vokse opp i, – i dag og i framtida.

Velg Venstre!

Våre hovedsaker:

 • Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagen

  Borkenes skole står ferdig og bidrar til gode lokaler for læring og utvikling. Vik oppvekstsenter med skole og barnehage bidrar til trivsel og læring på de første fire årstrinn. Elever i Gullesfjord får nå et skoletilbud der de får treffe andre barn på samme årstrinn. Læring skjer i gode inkluderende klasser med flere elever.
  Utfordringen i dag er mangel på lærere i skole og barnehage. Venstre har over de siste to årene tatt initiativ i kommunestyret for å heve statusen der lønn er en viktig faktor. Venstre vil fortsatt ta nye initiativ slik at kommunen kan bidra til å sikre kvalitet i skolen og barnehagen med nødvendig lærerkompetanse.

 • Økt bosetting i Kvæfjord

  Folketallet og barnetallet er synkende. Dette betyr at kommunen mister inntekter i skatte-overføringer fra staten. Skatte og avgiftsnivået er rekordhøgt sammenlignet med nabokommuner.
  Dette vil Venstre gjøre noe med. Berg-Engen boligfelt er klar og har kostet ca. 40 mill. kr så langt. Dette er bød kapital dersom kommunen ikke gjennomfører tiltak som kan lokke familier med små barn som kan se det lønnsomt å bygge og bo i Kvæfjord. En jobb i Harstad med 20 min. kjøring kan være alternativ dersom de kommunale avgiftene reduseres. Det skal lønne seg å bygge og bo i vakre Kvæfjord. fjerning av eiendomsskatten og reduksjon av tomteprisene vil være et lokkemiddel som over tid blir betalt tilbake i skatteoverføringer fra staten.

 • Helse og omsorg

  Kvæfjord skal fortsatt gi tjenester med god kvalitet innenfor helse og omsorg, eldreomsorg og barnevern. Avlastnings- og rehabiliteringsplasser med forsvarlige driftsrammer er på plass og må sikres for framtida. Kvæfjordheimen-Husby og helsehuset med gode helsetilbud skårer høgt i folks tilbakemeldinger. Ideen om om kommunale omsorgsleiligheter som BOAS, miniboas og Langvassbukt omsorgsleiligheter er et viktig bidrag i eldreomsorgen. Venstre var ideskaperen og sentral i utviklingen. Venstre vil ta initiativ til at kjøkkenet ved Kvæfjordheimen kan utvides for å møte økt behov for middager til brukere. Venstre ser behovet for rekruttering av fagpersonell til helse- og omsorgstjenestene. En kvalifiseringstrapp vil være et viktig bidrag.

 • Kultur og idrett

  Venstre vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst. Kvæfjord har gode muligheter for både land- og sjøbasert matproduksjon som kan utvikles videre.

Våre folk