Til innhold

Åpenhet, fellesskap og trivsel i Osen

Osen Venstre

Osen Venstre vil jobbe for en åpen og inkluderende kommune!
Det skal være godt å bo i Osen og vi skal jobbe for at alle som flytter ut av bygda skal ønske seg tilbake, og ha muligheten til å flytte tilbake. Da trenger vi nye boliger til utleie, arbeidsplasser, gode barnehager og skoler. Vi ønsker å ta vare på skolesturkturen slik den er i dag og jobbe for tilflytting både til Seter og Osen. Vi må satse mer på turisme og tilrettelegge slik at de fantastiske omgivelsene våre blir mer tilgjengelig.

Vi er distriktsoptimister og vil jobbe for at Osen skal bli en fantastisk kommune å bo i, og kanskje en dag kan vi kalle oss”Norges beste, minste kommune” ?