Til innhold
Foto: Emma Johansen

Venstre tar Steinkjer framover

Steinkjer

Venstre i Steinkjer vil jobbe for en aktiv næringspolitikk, trygg oppvekst for barn og unge, en god skole, en verdig eldreomsorg og ha innbyggerperspektivet i sentrum.

 

Våre kjernesaker:

 • Næringspolitikk

  Steinkjer Venstre vil kontinuerlig arbeide for at Steinkjer skal videreutvikle sin posisjon som administrasjonssenter, pådriver og motor i Trøndelag og på Innherred.

  Vi vil være garantisten for ferdigregulerte næringsareal til næringslivet i Steinkjer og på Innherred. Steinkjer kommune skal være en av Midt-Norges mest attraktive industrikommuner.

 • Oppvekst

  Steinkjer skal være en trygg og god kommune og vokse opp i. Venstre skal være garantisten når det gjelder å være opptatt av kvalitet i skolen for alle. Kommunen skal ha et barnehagetilbud som setter barna i sentrum med løpende barnehageopptak. Bosted eller økonomi skal ikke være avgjørende for deltagelse på fritidsaktiviteter.

 • Helse og omsorg

  Steinkjer kommune skal ha et godt og trygt helsetilbud til alle kommunens innbyggere. Kommunen skal ha en god og verdig eldreomsorg der enkeltmennesket står i sentrum.

 • Folk i sentrum

  Steinkjer kommune skal være en god arbeidsgiver, og en forutsigbar fremoverlent samarbeidspartner for frivilligheten, innbyggerne og næringslivet. Kommunen skal ha innbyggerperspektivet i sentrum.

 • Klima og miljø

  Tap av natur er en vår tids største utfordring. Vi må øke bevisstheten rundt forståelsen av naturen som en verdifull ressurs som må forvaltes for fremtidens generasjoner. For å få fart på det grønne skiftet må vi få fart på industrien.