Til innhold
Anette Nilsen
Frihet og muligheter!

Kragerø

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

I samarbeid med nabokommunene våre ønsker vi å utvikle et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv i regionen vår.

I Kragerø jobber vi for et vitalt sentrum og et levende omland. Den fantastiske skjærgården vår må behandles slik at vi trygt kan levere den videre til nye generasjoner.

Klima Kunnskap Verdiskaping

 • Ta vare på naturen-fokus på jord,vann og luft.

  Kragerø Venstre vil:
  *Redusere klimautslippene. Tenke globalt og handle lokalt.
  * Ta vare på naturmangfoldet. Vi har ingen arter å miste. Klimaendringer er den største trusselen for naturen og det biogoiske mangfoldet.
  *Stoppe plastforsøpling. Forby mikroplast der det er mulig.
  * Jobbe for et bærekraftig reiseliv.

 • Et mangfoldig,nyskapende og grønnere næringsliv.

  Venstre vil
  * jobbe for bedre vilkår for grundere
  * jobbe for at flere bedrifter i kommunen er med på det grønne skiftet
  * aktivt formidle støtteordninger som vil hjelpe til i oppstartfase ,til å dreie bedriften i grønn retning.
  * gjøre offentlig anskaffelser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende

 • En god skole-fokus på dem som trenger det mest

  * de beste lærerne til de som trenger det mest; tidlig innsats og barn med særlige behov
  * se til at lærerne får etterutdanning som det er behov for i Kragerø
  * større variasjon med tilbud til elever særlig i ungdomsskolen kombinere skole og lokalsamfunn i større grad
  * entreprenørsskap i skolen med vekt på sosialt entreprenørskap