Til innhold
Foto: Håvard Wannebo
Mennesker, Mangfold, Miljø og Frihet

Larvik Venstres verdier og målsettinger

 • åpenhet, ytringsfrihet, inkludering i en raus og liberal kommune
 • å rydde opp i økonomien til kommunen
 • å utvikle steder og byer
 • kunne ønske gjester og tilflyttere fra hele verden hjertelig velkommen
 • få opp kompetanse og kunnskap på alle nivå
 • verne strandsonen, allemannsretten og kulturlandskap
 • å få til en miljøvennlig næringsutvikling for små og mellomstore bedrifter
 • Læring og oppvekst

  I Larvik kommune skal det være godt å vokse opp, hvor barn og unge har trygghet, frihet og muligheter for valg. Det betyr at vi ønsker både store og små, og private og kommunale barnehager, at vi har skoler i hele kommunen, at vi ønsker kortreiste barn og unge. At familiers behov og ønsker settes i sentrum ved at kommunen gir familiene valgmuligheter. “Nærskoleprinsippet” bør gjelde også for barnehager. For skolene trengs økte ressurser, både gjennom finansiering og menneskenes evner.

 • Miljø

  Vi ønsker et godt miljø. Det er en forutsetning for å kunne leve et godt liv.
  Det betyr at naturvern, miljøvern og klimatiltak må være en naturlig prioritering i kommunen. Larvik skal ta ansvar for miljøet. Larvik Venstre vil ha mer kollektiv transport og tilrettelegge bedre for sykkel. Larvik er en landbrukskommune med mange jordbrukseiendommer hvor vi finner store driftsbygg med takflater. Det gjør Larvik til en mulig solcelle-kommune der vi kan bli størst på andel bygg som har solcelleanlegg. Vi ønsker å ta vare på vår fantastiske natur. Kommunen skal gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • Helse og omsorg

  Folkehelse for alle, kortreist hjelp, hele livet. Barn, unge, voksne og gamle, vi kan alle ha behov for å ha tilgang til psykolog, nært og raskt for et helt friskt liv. Det trengs mange tjenester i samfunnet for å gi alle en god folkehelse. Dette for at den enkelte kan bo i eget hjem og klare seg selv så lenge som mulig. Det er grunnleggende at alle også må ta ansvar for egen helse og planlegging for å være forberedt når eventuelt helsa svikter. Kommunen skal se til at hjelpen er der når folk trenger det, også i samarbeid med private, med mennesket i sentrum.

 • Næring

  Venstre er opptatt av å legge til rette for et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv. Kommunen skal fortsette det gode samarbeidet med næringslivet for å utvikle flere grønne næringsveier i Larvik. Innovasjon og gründerskap ønskes velkommen. Gründere løser oppgaver som dagens samfunn og utvikling krever og ser samtidig fremtidens muligheter. Larvik skal inspirere og invitere gründere. Kommunen skal være en motor i omstillingen og nyskapingen.