Til innhold
Fra venstre: Lars Martin Borlaug, Ole Røed, Gustav Søvde, Harald Tveit, Geir Arild Tønnessen, Signy Gjærum, Cathrine Gundersen, Foto @titus_burgerhoudt
Et grønt og liberalt sentrums-alternativ

Frihet og muligheter

Venstre er et liberalt, sosialt og inkluderende parti. Vi hører til i sentrum av norsk politikk. Frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet ligger til grunn for all vår politikk. Systemene vi lager, skal ivareta den enkelte innbygger.

Vi skal ikke leve og forbruke på bekostning av framtidige generasjoner. Vi skal være pådrivere for å sikre en god oppvekst for alle barn og unge, utvikle gode velferdsordninger for alle aldersgrupper, arbeide for det grønne skiftet i næringslivet og for et ryddig arbeidsliv med liten grad av midlertidighet og ufrivillig deltid.

Vi mener offentlig samarbeid med private, ideelle og frivillige aktører sikrer innovasjon og mangfold


Følg oss på Facebook!

Skien Venstres fire kjernesaker

 • Oppvekst

  Barn og unge skal ha en trygg og inkluderende oppvekst i Skien. Det er utgangspunktet for å mestre livet og bli en aktiv og engasjert borger. Skien Venstre ser på dette som den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre.

  Derfor vil Venstre at en større andel av kommunens samlede ressurser skal tildeles oppvekstsektoren

 • Klima

  For å nå vedtatte klimamål, må Skien ta sin del av jobben. Det innebærer at transportutslipppene må ned. Dette kan skje gjennomg god byutvikling.

  Derfor vil Skien Venstre ha en byvekstavtale med staten for å få tilført statlige midler til å gjennomføre nødvendige tiltak.

 • Næring

  Et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv må til for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet.

  Derfor vil Skien Venstre ha gode, generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet.

 • Helse

  Vi mennesker er ulike og livet går i bølgedaler. Mye av grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet.

  Derfor vil Skien Venstre satse på forebyggende helsetiltak. En god barnehage, og skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelser i kultur, idrett og friluftsliv er tiltak av vesentlig betydning for folkehelsen