Til innhold

Ulvik Venstre

Vil du gjøre en innsats for demokrati og lokalsamfunn? Vi ser etter kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023

 • Sats på ein god oppvekst

  «Ulvik Venstre vil satsa på skule og barnehage, og me ynskjer eit nytt oppvekstsenter innan 2030»

  Skule og barnehage:
  Skulen og barnehagen er dei viktigaste tenestene når det gjeld å satsinga på ein god
  oppvekst

 • Sats på Ulvik sin unike natur

  Sats på den unike naturen – og eit grønt skifte!

 • Sats på attraktive Ulvik

  Ulvik Venstre er Ulvik sitt største miljøparti. Me vil ta omsyn til naturen som verdi, og me vil føra ein arealpolitikk på naturen sine premissar.

 • Venstre vil at innbyggjarane skal bu i Hardangers beste herad!

  Landbruk og turisme er Ulvik sin fremste styrke. Venstre vil fremja styrkane våre, og byggja ned hindringane. Ein innovativ kommune er viktig for næringslivet og innbyggarane.

Våre folk