Til innhold

Ulvik Venstre

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Visjon

 • Ein god plass å bu

  Me vil skapa eit herad der det er godt å bu, der me har god plass, tek vare på
  naturen, kulturen og tradisjonane våre, samstundes som me har eit tydeleg
  blikk framover når me skal omstilla og tilpassa oss ei meir ustabil verd og eit
  samfunn i endring

 • Transparente prosessar

  Ulvik herad skal vera prega av transparente politiske og administrative prosessar, ha fokus på god folkehelse i alle aldrar og eit heilskapleg omsyn til
  berekraft.

 • Sats på attraktive Ulvik

  Me ynskjer at både eksisterande og nye næringar vert møtt av eit herad som
  legg til rette og aktivt stimulerer til etablering og utvikling.

  Ulvik herad må vere så attraktiv at me får tak i den kompetansen me treng, og
  snur befolkningsnedgangen.