Til innhold
Foto: Meline Mork

Venstre vil ta Moss framover og bygge kommunen rundt en ren Oslofjord.

Moss Venstre

Moss Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Vi går til valg på å ta Moss framover! Du finner både programmet og alle kandidatene vår her.

Følg oss også på Facebook! (lenke til siden vår finner du her)

 • Miljø

  Vår kommune skal utarbeide planer for hvordan utbyggingsområder kan bli selvforsynt med ren energi.

 • Velferd

  Venstre vil styrke forebygging gjennom skolehelsetjenesten. Venstre vil sikre dagtilbud for alle med demens.

 • Verdiskapning

  Gjennom å være nytenkende og forutsigbare kan vi både utvikle et lokalsamfunn som møter klimamålene og som skaper grunnlag for nyutvikling av tjenester og teknologi for å løse dem og samtidig skape en attraktiv og levende by.

 • Skole

  Venstre ønsker en vurdering av bruk av elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Bruken av teknologi skal være et tjenlig virkemiddel for læring og kan legge til rette for at elevene tilegner seg pensum på en annen måte enn i dag.

Nyhetssaker

Flere nyheter