Til innhold
Foto: Moss og Rygge Venstre

Jobb og lev der du bor!

Moss Venstre

Moss Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.


Følg oss på Facebook!

 • Miljø

  Vår kommune skal utarbeide planer for
  hvordan utbyggingsområder kan bli
  selvforsynt med ren energi.

 • Velferd

  Venstre vil styrke forebygging gjennom skolehelsetjenesten.
  Venstre vil sikre dagtilbud for alle med
  demens.

 • Verdiskapning

  Gjennom å være nytenkende og forutsigbare kan vi både utvikle et lokalsamfunn som
  møter klimamålene og som skaper grunnlag for nyutvikling av tjenester og teknologi for å løse dem og samtidig skape en attraktiv og levende by.

 • Skole

  Venstre ønsker en vurdering av bruk av
  elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Bruken av teknologi skal være et tjenlig
  virkemiddel for læring og kan legge til rette for at elevene tilegner seg pensum på en
  annen måte enn i dag.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet