Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

"Folk Først i Rælingen"

Rælingen Venstre

Venstre – et liberalt verdivalg

 • Venstre ønsker en kommune med høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og framtidsrettede løsninger.
 • Venstres politikk handler om å forene personlig frihet med ansvar for felleskapet og hverandre.
 • Venstre tror på rettferdige spilleregler, mangfold, og livsutfoldelse.
 • Venstre ønsker et samfunn der mennesket står i sentrum
 • Samferdsel

  Når kommunen planlegger boligbygging planlegges det samtidig for gode transportløsninger.
  De som bor langs våre hovedveier skal ikke utsettes for unødvendig støy og forurensning.
  Venstre vil være en pådriver for flere og hyppigere ekspressbusser
  Venstre ønsker å opprettholde lav pris på månedskortet for ungdom under 18.
  Ny hovedvei mellom E18 og E6 nord for Lillestrøm legges på østsiden av Øyeren.

 • Skole

  Kunnskap er en forutsetning for et aktivt og engasjert liv, og grunnlaget for frihet og demokrati.
  Venstre vil sikre at alle skolene i Rælingen har gode og trygge utemiljøer.
  Venstre vil at alle elever får nødvendig hjelp og tilrettelegging.
  Venstre vil at i Rælingen skal være blant de 25 % beste i Viken.

 • Miljø, klima, natur

  Venstre vil ha nasjonalpark i Østmarka.
  Venstre ønsker å bevare Torva.
  Venstre mener at fortetting skal skje i etablerte tettsteder nærkollektiv traséer og knutepunter.

 • Barnehager

  Venstre vil ha en offensiv barnehagepolitikk med som sikrer barnehageplasser til alle som ønsker det i sitt nærmiljø.
  Venstre ønsker at barn til foreldre som arbeider skift kan få være i barnehage fra klokken 17 til 23.

 • Velferd

  Venstre jobber for et sterkt velferdssamfunn med et personlig ansvar.
  Venstre vil a kommunen utreder en løsning for et “leie til eie” tilbud i kommunen.

 • Kultur og Idrett

  Venstre vil arbeide for bedre tilgang til lokaler for lag og foreninger.
  Venstre ønsker flere lokale møteplasser og ballbinger i nærområdene
  Venstre ønsker å satse på utbygning av Marikollen som kultur og idrettssentrum

 • Lokaldemokrati

  Rælingen Venstre ønskerstemmerett for 16 åringer.
  Rælingen Venstre ønsker direktevalg på ordfører.