Venstres landsmøte

Landsmøtet er Venstres øverste organ.

Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og representanter fra hele landet bestående av delegater valgt av fylkesårsmøtene i Venstre slik det er definert i vedtektene.

Landsmøtet diskuterer og vedtar Venstres politikk og velger sentralstyre og øverste ledelse.

Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. Tid og sted fastsettes av landsstyret.

Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Venstres landsmøte 2021

Årets landsmøte er digitalt og går av stabelen fra 23. – 25. april 2021