Venstres landsmøte

Landsmøtet er Venstres øverste organ.

Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og representanter fra hele landet bestående av delegater valgt av fylkesårsmøtene i Venstre slik det er definert i vedtektene.

Landsmøtet diskuterer og vedtar Venstres politikk og velger sentralstyre og øverste ledelse.

Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. Tid og sted fastsettes av landsstyret.

Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Venstres landsmøte 2020

Årest landsmøte går av stabelen på Quality Airport Hotel Gardermoen fra 17. til 19. april.

Venstres landsmøte 2019

Venstres landsmøte 2019 gikk av stabelen i Stjørdal, fra 8.-10. mars 2019 på Scandic Hotel Hell.