Venstres landsmøte

Landsmøtet er Venstres øverste organ og består av landsstyrets medlemmer og representanter fra hele landet bestående av delegater valgt av fylkesårsmøtene i Venstre slik det er definert i vedtektene.

Landsmøtet diskuterer og vedtar Venstres politikk og velger sentralstyre og øverste ledelse.

Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av oktober hvert mellomvalgsår. Tid og sted fastsettes av landsstyret (jfr §9 i Venstres vedtekter)

Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Venstres landsmøte 2022

Årets landsmøte går av stabelen fra 14. – 16. oktober 2022 på Gardermoen (Ullensaker).