Program for Venstres landsmøte 2018

Foreløpig program for Venstres landsmøte 2018. Endringer vil forekomme.

 

TORSDAG 12. APRIL

14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffe
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag

FREDAG 13. APRIL

12:00 Lunsj
12:00 Ny på landsmøtet
13:00 Åpning
Musikalsk åpning
Hilsninger fra Akershus og Ullensaker
Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
Konstituering (LM-2)
Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
Politiske uttalelser (LM-10)
Presentasjon av redaksjonskomitéens innstilling
13:45 Pause
Frist for innlevering av forslag til alternative uttalelser
14:00 Leders tale (LM-4)
Trine Skei Grande, leder av Venstre
15:00 Kaffepause med lett mat
15:15 Generell politisk debatt (LM-4)
17:00 Pause
17:15 Innkomne saker (LM-11)
Nedsettelse av vedtektsutvalg
18:00 Korte taler fra statsråd og stortingsrepresentanter
Plenumsinnledning 1: Hilsningstale fra internasjonal gjest (ikke fastlagt)
18:15 Politiske uttalelser (LM-10)
Prioriteringsdebatt
19:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
Frist for å forhåndsmelde sitt kandidatur
19:30 Avgang buss til ekskursjon:
Wraps klare til ekskursjonsdeltagere
Ekskursjon til Eisdvollsbygningen.

  • Omvisning
  • Hilsen ved Bård Frydenlund (direktør for Eidsvoll1814)
  • Foredrag av Jørn Holme (Riksantikvar)
  • Middag
20:00 Middag på hotellet
22:00 Frist for innlevering av endringsforslag til uttalelser og landsmøtetema Teknologi

LØRDAG 14. APRIL

08:00 Frokost på hotellet
09:00 Politiske uttalelser (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 1
10:25 Pause
10:40 Politiske uttalelser (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 2
12:00 Lunsj på hotellet
13:00 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Sveinung Rotevatn, leder for det landsmøteforberedende utvalget
13:10 Hilsningstale
Birgitta Ohlsson, riksdagsrepresentant og tidligere Sveriges EU- og demokratiminister
13:20 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Sveinung Rotevatn, leder for det landsmøteforberedende utvalget
13:35 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsinnledning 2: Heidi Austlid (adm. dir. i IKT Norge) om utdanningsteknologi og digitale læringsmidler
13:45 Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
13:50 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsinnledning 3: Ingeborg Vollan (redaktør for leserutvikling i Dagens Næringsliv) om medieteknologi
14:00 Stortingsrepresentant Grunde Almeland
14:05 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsinnledning 3: Asbjørg Stray-Pedersen (Lege og leder i Norsk forening for
medisinsk genetikk) om bioteknologi
14:15 Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth
14:20 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsinnledning 4: Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF) om det nye
arbeidslivet
14:30 Nestleder og stortingsrepresentant Terje Breivik
14:35 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsinnledning 5: Finn Myrstad (fagdirektør forbrukerrådet) om perso
14:45 Stortingsrepresentant Jon Gunnes
14:50 Pause
17:00 Valg (LM-13)
18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
20:00 Festmiddag

SØNDAG 15. APRIL

08:00 Frokost
09:00 Politiske uttalelser (LM-10)
Plenumsdebatt og vedtak
10:30 Kaffepause / utsjekking
11:00 Landsmøtetema 2018: Teknologi (LM-9)
Plenumsdebatt og vedtak
13:00 Kaffepause
13:15 Vedtekter (LM-8)
13:20 Årsmelding 2017 (LM-5)
Regnskap 2017 (LM-6)
Kontingent 2020 (LM-7)
Valg av redaksjonskomité (LM-12)
13:50 Avslutning
14:00 Lunsj og hjemreise.