Program for Venstres landsmøte 2020

NB! Dette er en foreløpig skisse til dagsorden og program. Endringer vil forekomme.

LØRDAG 26. september

11:00 Åpning

Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
Konstituering (LM-2)
Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
Politiske uttalelser (LM-10)
Presentasjon av redaksjonskomitéens innstilling

11:45 Pause og frist for innlevering av forslag til alternative uttalelser

12:00 Leders tale Trine Skei Grande, leder av Venstre

13:00 Lunsj
Lunsjen blir servert i møtesalen. Delegater kan bli sittende på plassen.

14:00 Generell politisk debatt (LM-4)

15:30 Politiske uttalelser (LM-10)
Prioriteringsdebatt og -vedtak

16:00 Prinsipprogram (LM-9)
Prinsipprogramkomiteens leder, Iselin Nybø, legger frem komiteens forslag

16:30 Prinsipprogram (LM-9)
Debatt og vedtak

18:15 Pause

18:30 Frist for innlevering av endringsforslag til politiske uttalelser (nye uttalelser)

18:30 Valg

Landsmøteforhandlingene avsluttes 20.00

20:00 Middag
Middag serveres i mingleområdet utenfor landsmøtesalen.

SØNDAG 27. SEPTEMBER

09:00 Årsmelding 2019 (LM-5)
Regnskap 2019 (LM-6)
Kontingent 2022 (LM-7)
Vedtekter (LM-8)
Innkomne saker (LM-11)
Landsmøtetema 2021 (LM-12)

10:00 Prinsipprogram (LM-9)
Debatt og vedtak

13:00 Lunsj
Lunsjen blir servert i møtesalen. Delegater kan bli sittende på plassen.

14:00 Politiske uttalelser (LM-10)
Plenumsdebatt og vedtak

15:30 Avslutning med tale fra ny leder

Møtet heves kl. 16:00.