Venstres Tegnspråkutvalg

Venstres tegnspråkutvalg arbeider for å styrke kunnskapen om og kompetansen i tegnspråk blant Venstres medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte.

Kontaktinformasjon

Leder: Hege Roaldstveit Lønning

epost: tegnsprak@venstre.no

Kom i kontakt med Tegnspråkutvalget på Facebook:

Hege Roaldstveit Lønning

Hege Roaldstveit Lønning, leder i Venstres tegnspråkutvalg