Venstres Tegnspråkutvalg

Venstres tegnspråkutvalg arbeider for å styrke kunnskapen om og kompetansen i tegnspråk blant Venstres medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte.

Kontaktinformasjon

Leder: Hege Roaldstveit Lønning

epost: [email protected]

Kom i kontakt med Tegnspråkutvalget på Facebook:

Hege Roaldstveit Lønning
Hege Roaldstveit Lønning, leder i Venstres tegnspråkutvalg