Venstres valgkomité 2019-2020

Venstres valgkomité 2019-2020

Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomite 2019-2020

Per A. Torbjørnsen (leder, Rogaland)

Eva Kvelland (nestleder, Agder) *)
Sjur Skjævesland (Innlandet)
Arjo van Genderen (Viken)
Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal)
Espen Ophaug (Oslo)
Anne Mette Hjelle (Vestland) *)
Sondre Hansmark Persen (Norges Unge Venstre)
Astrid Hårstad Knutsen (Norges Venstrekvinnelag)

Varamedlemmer:

1. vara: Trond Åm (Trøndelag)
2. vara: Karin Virik (Vestfold og Telemark)
3. vara: Arne Ivar Mikalsen (Nordland)

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen

*) Irene Dahl (Troms og Finnmark) som opprinnelig var nestleder i valgkomiteen trakk seg fra komiteen i juni 2020 da hun ble foreslått til sentralt tillitsverv i Venstre.
Eva Kvelland ble på dette tidspunktet konstituert som ny nestleder i valgkomiteen.
Anne Mette Hjelle rykket opp som medlem i valgkomiteen på samme tidspunkt.