Venstres logo og visuelle profil

Venstre logo

Venstres hovedlogo (klikk på bildet for å laste ned logofiler)

På denne siden kan du laste ned Venstres logo, font og en enkel guide i bruk av logo og visuelle profil. I tillegg finner du oversikt over alle fargekodene.

Venstres visuelle profil skal bidra til gjenkjennelighet over tid, gjøre informasjon og budskap tilgjengelig for alle med universell utforming og være enkel å bruke for hele partiorganisasjonen.

1. Venstres logo

Det finnes ett logosymbol og to logovarianter. Venstres logo kommer med og uten tekst, og er vårt viktigste visuelle kjennetegn. Logoen kan brukes Venstregrønn, og i hvit på mørk bakgrunn. Logoen skal alltid være godt synlig for størst gjenkjennelighet. Derfor skal den alltid plasseres med luft rundt. Bruk original logofil tilpasset ditt bruk.

Logoen skal alltid skaleres proposjonalt, må aldri endres i fargen og skal aldri beskjæres. Venstres logo skal i utgangspunktet ikke benyttes av andre enn Venstre, med unntak av presse og etter avtale.

Last ned: Venstres logo

 • Vertikal logo: Grunnelementene i Venstres vertikallogo består av logosymbolet, samt navnetrekket midtstilt under. For de fleste tilfeller er dette den foretrukne varianten. Den kan også brukes som negativ og monokrom variant.
 • Horisontal logo: Fylkes- og lokallag kan bruke en horisontal logo med fylkes- eller lokallagsnavn.
 • Logosymbol: Venstres logosymbol er en sirkel og en «V» plassert til venstre i sirkelen. Logosymbolet benyttes til pins, buttons sirkulære profilbilder på sosiale medier og lignende.

2. Farger

 • Venstregrønn

  CMYK 100 0 47 47
  RGB 0 102 102
  PMS 329 U
  HEX #006666

 • Mørk tavle

  CMYK 90 50 50 50
  RGB 0 51 51
  PMS 7477 U
  HEX #003333

 • Mynte

  CMYK 520580
  RGB 81 215 149
  PMS 353 U
  HEX #51D795

 • Sol

  CMYK 039980
  RGB 255 154 68
  PMS 1375 U
  HEX #FF993E

 • Krekling

  CMYK 0 100 43 43
  RGB 139 21 61
  PMS 1955 C
  HEX #8B153D

 • Hovedfarge: Venstre benytter én hovedfarge – Venstregrønn (). I logosymbolet og i navnetrekket skal kun denne fargen benyttes.
 • Tilleggsfarger: Tilleggsfargene er Mørk tavle () og Mynte (). Anvendt sammen med Venstregrønn, har vi et sett med grønne nyanser som støtter opp om vår posisjon og profil.
 • Støttefarger: Sol () og Krekling (). er støttefarger. Sammen med hoved- og tilleggfargene, anvendes disse til å fargesette elementer i illustrasjoner, og til å fremheve detaljer og sette fokus på ord eller setninger i tekst. Det kan eksempelvis være et eller flere viktige ord i et budskap. Etter korte setninger og overskrifter kan også punktum settes i en av de andre fargene. Ved valg av farger er det viktig at det grønne totalinntrykket alltid skal være dominerende og tydelig.

 

Det er kun disse fargekombinasjonene som kan brukes. De har god kontrast som sikrer god lesbarhet, og skal prioriteres i all tekst.

Lesbarhet og kontrast

Tekst skal ha god kontrast for å være godt lesbar og lett tilgjengelig for alle.

Fargekombinasjonene på illustrasjonen viser eksempler med kontrast som sikrer god lesbarhet, og som skal prioriteres i all tekst.

3. Skrifttyper og fonter

Sora font

Kilkk på bildet for å laste ned Sora-fonten

Hovedfont: Sora

Sora er Venstres hovedfont. Fonten skal sikre at budskapet er enkelt å oppfatte og enkelt å formidle, samtidig som den har et eget særpreg som bygger identitet og gjenkjennelighet. Fonten er lisensiert under Open Font License, og kan brukes fritt uten kostnad.

Fonten benyttes i Smal (Light), Normal (Regular) og Ekstra fet (ExtraBold), og kun disse. I titler/overskrifter benyttes Ekstra fet og i mengdetekst brukes Normal. Fonten kan brukes i alt materiell og i alle sammenhenger, også på nettsider og i digitale dokumenter.

Støttefont: Arial

Dersom man ikke har fonten Sora tilgjengelig, kan Arial brukes som alternativ.

Utheving av tekst.

For å utheve et viktig ord eller en delsetning i et budskap, kan vi sette en farget boks (bakgrunn) bak ordet (eller setningsleddet) for å forsterke det eller sette en annen farge på et enkelt ord. Venstre bruker også farget punktum som et visuelt kjennetegn.

4. Foto

Venstre-leder Guri Melby. Foto: Oda Scheel.

Venstre bruker fargebilder.

Helst i naturlig lys, i naturen, på arbeidsplassen, i aktivitet eller i bybildet.

Vi er ikke redd for å gå tett på personen vi fotograferer.

Vi unngår sort-hvitt med mindre det er historiske bilder.