Til innhold

Amalie Birkhol

Vi må ta vare på miljøet rundt oss slik at både neste og komande generasjonar kan få same rikdommen som oss

Amalie Ringdal Birkhol, 18 år, født og oppvekst på Stranda.

Aktiv jente som på fritida blant anna likar å spele fotball, trene, og stå på ski. Ho har vore medlem og leiar av Stranda Ungdomsråd, og i skuleåret 2014-2015 var ho på utveksling i Australia, og har kome heimatt med nye erfaringar som vil kome godt med i den politiske framtida til Stranda kommune.

Alle i Stranda skal ha trygge og gode oppvekstvilkår

Hjertesakene hennar er at alle skal ha trygge og gode oppvekstvilkår, at miljøet rundt oss blir teken vare på, ikkje berre for neste generasjon – men for generasjonar også etter det, og at Stranda kommune skal ha eit vidt spekter av aktivitetar for alle i alle aldrar.
Godt val!