Til innhold

Anja Berggård Endresen

Mitt mål er at alle gjennom egen innsats kan bli akkurat det de vil bli. Da må vi tilrettelegge for dette.

Anja Berggård Endresen er gruppeleder Venstres kommunestyregruppe i Sola.

Anja er 41 år, mor til to og født og oppvokst i Egersund. Nå er hun bosatt i Sola og har en periode bak seg i kommunestyre og formannskap der. Hun har flere år bak seg i styret i Rogaland Venstre.

Hun var i valgperioden 2015 – 2019 heltidspolitiker, men har sin arbeidsbakgrunn fra skoleverket.

Anja Berggård Endresen
Foto: Joachim Steinbru

Anja er som lokalpolitiker spesielt opptatt av å legge til rette for at alle innbyggerne skal ha god livskvalitet. Dette sikrer de med gode kommunale tjenestetilbud som følger deg gjennom alle livsfaser. Et godt helsetilbud, gode barnehageplasser, en skole som tilrettelegger for alle og gode omsorgstilbud for dem som trenger litt ekstra hjelp og støtte i hverdagen.