Til innhold

Arild Raftevoll

Ta hele øyen i bruk!

En av de viktigste oppgavene som politiker er å være et ombud for innbyggerne i kommunen. Man skal være et talerør og bindeledd mellom innbyggerne, administrasjonen og skape den gode dialogen. Dialog, meningsbryting og respekt for hverandre er det som skal til for at vi skaper forståelse og innsikt. Dette er viktig for at vi skal kunne bringe Askøy framover i årene som kommer.

Noen de sakene som jeg brenner for er:

Demokrati hvor Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer.

Kultur er en viktig bærebjelke i et samfunn. I Askøy har vi mange lokalmiljø og et yrende kulturliv. Egenaktivitet, formidling, kreativitet og kulturvern skal gi grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Hvor rikt og godt kulturliv vi har på Askøy gir mye av svaret på hvor bra det er å leve det gode liv her.

Miljø er viktig i mange deler av vår hverdag. Venstre ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging. Jeg har et ønske om at vi skal levere Askøy videre til neste generasjon bedre enn det vi har i dag. Venstre har foreslått flere tiltak for å rense opp forurensede områder, uten å få flertall. Vi har kjempet for at grønnstruktur og opprettholdelse av markagrense. Redusere miljøavtrykket for Askøy og mer til.