Til innhold

Arild Terje Antonsen

Arild Terje Antonsen er 53 år og bor på Aspøya. Han har politisk erfaring som 2. vara til Ålesund bystyre, 1. vara til bydelsutvalg, vara til helse og velferdsutvalget.

Antonsen var tidligere leder i Ålesund Venstre og nestleder i interimmstyret for nye Ålesund Venstre. Han er i dag aktuell som 2. kandidat og valgkampansvarlig for Ålesund Venstre.

Hjartesaker:

Vil arbeide for en raus og inkluderende kommune. Hvert menneske er en ressurs som må bli sett og hørt.

1. Den frivillige kulturaktivitet i alle kommunedelene må ha gratis rom/lokaler og gode vilkår. Frivillighet skaper hverdagshelter. Hverdagsheltene skaper aktiviteter.

2. Snakke frem ungdommer som vil ta fagutdanning. Et sterkt, grønt næringsliv trenger ansatte med fagbrevkompetanse.

3. Rein luft og reint hav. Vi skal ta vare på artsmangfoldet og naturen.