Til innhold

Arve Dahl

Arve Dahl

Brenn for ei framtidsretta og god landbruksnæring i Stad kommune, og å ta i vare barn og unge sine interesser.

Eg vart fødd i 1945 på garden Myroldhaug på Nordfjordeid.

Eg er pensjonist, men likevel aktiv sauebonde.

Eg er oppteken av at vi skal ha ei framtidsretta og god landbruksnæring i Stad kommune. Som bestefar ser eg at det er viktig å gje barn og unge gode oppvekstvilkår, og er oppteken av å ta i vare barn og unge sine interesser.