Til innhold

Asbjørn Brandsrud

Foto: Karina Rønning/Studio Elisenberg Oslo

Asbjørn er Venstres ordførerkandidat

Bli kjent med Asbjørn – Ordførerkandidat for Venstre i Marker

Asbjørn flyttet tilbake til Marker i 2020. Han er født og oppvokst på Ørje og ble tidlig opptatt av politikk og samfunnsspørsmål. 1970-åra var en skikkelig brytningstid på de fleste områder – både internasjonalt og nasjonalt, men også lokalt. Disse åra formet meg, sier han. Asbjørn arbeidet 34 år for utenriksdepartementet, og har erfaring fra flere ambassader og konsulater i Europa. I de senere årene har han vært engasjert som prest i Den norske kirke.

– Frihet og demokrati er ingen selvsagt ting og må hele tida forsvares. Her er lokaldemokratiet selve grunnplanken. Derfor bekymrer det meg at rekrutteringen til politisk arbeid er blitt vanskeligere. Vi må få igjen troen på at politisk arbeid nytter. I dag overlates for mange beslutninger til administrasjonen. For oss er dette helt fundamentalt, fortsetter Venstres ordførerkandidat.

Marker er en god kommune å bo og leve i og har utviklet seg veldig positivt siden sist jeg bodde her. Det har blitt større takhøyde og mer romslighet. Marker er en kommune hvor folk heier på hverandre. Ørje er en perle, som oppdages av stadig flere fra fjern og nær. En fortsatt pietetsfull utvikling av «det historiske Ørje» står høyt på Venstres dagsorden.

Men vi har også utfordringer. Bygda trenger flere arbeidsplasser og yngre hender som kan ta seg av en stadig aldrende befolkning. I likhet med hele regionen og Østfold som helhet sliter vi også med sosialt utenforskap. Det må gjøres mer for å få alle med.

Gode utdanningsmuligheter er helt grunnleggende, og vi må sette oss “hårete” mål for skolen vår. Skolen skal ikke igjen bli noen salderingspost på kommunebudsjettene! Marker-elevene skal bli de beste i hele regionen.

Vi må få større respekt for den vakre naturen vi har i Marker og Haldenvassdraget. Å være «ja-kommune» kan ikke bety at vi sier si ja til alle utbyggingsprosjekter. Venstre er det eneste troverdige partiet i motstanden mot mer vindkraft i bygda!

Mer enn noen gang må vi sørge for matvaresikkerhet og beredskap. Da kan vi ikke bygge ned matjorda! For meg er det uforståelig at de andre partiene ikke ser det, avslutter Asbjørn.