Til innhold

August Simonsen

Klimautfordringen er den største utfordringen vårt samfunn står overfor

Jeg heter August Simonsen, og er 24 år gammel.

Når jeg ikke driver med politikk er jeg ofte å finne på Dragefjellet, hvor jeg studerer juss.

Politikkområdet som står mitt hjerte nærmest er utvilsomt klima og miljø. Klimautfordringen er den største utfordringen vårt samfunn står overfor, og når gamlingene ikke gjør nok for å løse problemet, må vi unge stille til valg for å få Bergen og Norge over på en grønnere kurs!

Visste du forresten at hele 70 % av verdens utslipp av klimagasser er knyttet til byer? Alle byer må bli grønnere om vi skal redde kloden, og jeg lover å gjøre mitt ytterste for at Bergen skal bli Norges grønneste by!

I Bergen mener jeg at videre utbygging av Bybanen er den viktigste enkeltsaken, men jeg har også flere andre hjertesaker, store som små. Her kommer et ikke-rangert utvalg:

  • Bergen skal bli en enda mer attraktiv studentby.
  • Papirløse innvandrere i Bergen må være sikret god tilgang til helse- og rettshjelp.
  • Det må bygges ut en ny, stor og fin bystrand ved Store Lungegårdsvann.
  • Flere typer aktører bør kunne få skjenkebevilling, som for eksempel frisører, skobutikker og kinoer.
  • Legge til rette for flere food-trucks og matmarkeder i gatebildet.
  • Bergen trenger ikke flere bilbaserte boligprosjekter og kjøpesentre.
  • Flere områder i Bergen sentrum bør bli bilfrie, og vi bør opprette flere gågater.
  • Utslippene fra cruiseskipene må reduseres, og vi må sette strengere begrensninger for hvor mange cruiseturister som får kommer Bergen om gangen.
  • Klima- og miljøhensyn må bli vektet tyngre i kommunens anbudsprosesser.