Til innhold

Birgitta Prøis

Birgitta Prøis er medlem av hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk og 2. vara til kommunestyret. Hun satt som fast medlem av kommunestyret fra 2014-2015. Hun er 46 år gammel, bor på Skedsmokorset og jobber som faglærer i naturfag fra 4. til 10. trinn i grunnskolen. Bakgrunnen er naturforvaltning fra universitetet i Ås, og studier i pedagogikk. Hun har tidligere jobbet med å registrere viktige naturverdier i både Skedsmo og Rælingen, i tillegg til koordinering av frivillig arbeid i Fredrikstad kommune.

Birgitta er spesielt opptatt av vern av natur og grønne lunger, og mener det bør slås en rød ring rundt mye av det vi har igjen av grønne arealer i Skedsmo kommune. Dette gjelder både områder som inneholder viktige naturverdier, og de som er viktige for folk sin rekreasjon. Spesielt barn og eldre kommer seg ikke alltid langt av gårde, og grønne lunger i nærmiljøet er ekstra viktig for disse. Vi har ikke mer natur å miste i Skedsmo!

Jobben som lærer gjør at hun er engasjert i skole og oppvekstforhold. Hvis du ser noen som krabber rundt i hundremeterskogen like ved Skedsmo kirke er det nok bare Birgitta som er ute med elevene for å undersøke insektene i skolens nærområde. Når det gjelder kvalitet i skolen mener hun det er viktig at man lytter til fagmiljøene for å finne ut hva som behøves. De vet best hvor «skoen trykker».

Birgitta både er fra og bor på Skedsmokorset og er naturlig nok også engasjert i at også befolkningen der oppe må bli hørt i saker som angår dem, mer enn de har blitt til nå. Dette er viktig for å holde engasjementet oppe blant befolkningen, enten det gjelder teater på samfunnshuset, bruken av Huseby eller bussforbindelsene til Lillestrøm.