Til innhold

Bjarte Solheim

Bjarte Solheim er nestleiar i Time Venstre og medlem av kommunestyret og utval for levekår. Han er 44 år og jobbar som lærar. Han er busett på Bryne med kone og tre born.

Bjarte er oppteken av :

* å utvikla Bryne som kunnskaps – og skulesentrum i jæregionen

* at ein byggjer ein ny idrettshall på Bryne, og ikkje på Tangen.

* at ein som politikar skal finna gode løysingar som gjer folk sin kvardag betre. Time kommune har eit godt utgangspunkt til å setje seg ambisiøse mål innan næringsutvikling og grønn byutvikling.