Til innhold

Bjørgulf Myklebust

"Stikkord for meg er oppvekst, omsorg, næring og samferdsle".

Eg er 48 år, gift med Hilde og har 3 born; gut på 16 år og to jenter på 14 og 9 år.

Vi bur i Svelgen der vi bygde nytt hus i 2004.

Eg arbeider no for Polygon AS med marknad og prosjekt, har tidlegare drive eiga verksemd i Svelgen med totalt 14 tilsette.

Bremanger har store utfordringar med befolkningsnedgong og dette må vi begrense. Etter mitt syn må difor

Bremanger kommune verte tettare integrert i ein bu- og arbeidsregion med Flora og Vågsøy (KINN).

Dette i form av kortast mogleg reisetid mellom kystbyane slik at vi får full effekt av allereie utbygd infrastruktur som Bremanger 1 og 2.

Er også opptatt av at vi må sette tæring til næring, men likevel sørgje for å oppgradere oppvekst og omsorgssenter til god standard og halde dei slik.

Vi må også finne ut kva nye ting vi skal setje i verk, og sørgje for økonomiske rammer som gjer det mogleg å gjennomføre.