Til innhold

Bjørn Klauer

Jeg kom til Norge for 30 år siden. Det som tiltrakk meg var den lite berørte og grandiose naturen. Også menneskene var annerledes enn jeg var vant til. Jeg syntes at nordmenn tok godt vare på hverandre.

Jeg mener at Bardu Venstre tar seg best av dette; at det tas vare på naturen og vare på menneskene.

Jeg som er selvstendig næringsdrivende føler at Bardu Venstre tar seg godt av næringslivet

Venstre legger vekt på ansvaret hver enkelt har for seg selv og samfunnet, at vi ikke bare må kreve fra staten, men også må være villige til å gi. Det synes jeg er et godt grunnlag for et velfungerende samfunn.

Jeg vil kjempe for CO2 nøytralitet i Bardu kommune.