Til innhold

Brita Kleven Thorsvik

Brita har vært valgt inn i kommunestyret for Venstre i mange perioder. De siste årene har hun vært med i eldrerådet. Etter en pause på 4- 5 år, har hun nå engasjert seg i kommunepolitikken igjen. Hun er blitt 76 år, men er fortsatt engasjert i det som skjer. Hun er utdannet sosionom og har vært sosialleder i kommunen. Det er derfor naturlig at helse og omsorg, og spesielt eldreomsorg er hennes «spesialfelt». Hun er også opptatt av alt som forbedrer folkehelsen og tiltak som virker forebyggende.