Til innhold

Brith Ediassen

Brith Ediassen

Det skal vera liv laga å bu i grendene i kommunen.

Brith Ediassen er 66 år, bur på Ulveseth og jobbar for Bergen kommune/Bergen Legevakt

Ho var kommunestyrerepresentant for Fjell Venstre i perioden 2015-19, og 1.vara til formannskapet. Er i dag 3.kandidat til kommunestyret i Øygarden 2023.

På fritida er det friluftsliv og trening, og då spesielt styrkeløft som gjeld.

Brith er opptatt av dyrevelferd, skule, helse og kultur. Eit godt og velfungerande kollektivtilbod, med innfartsparkering og friheten til å velge kvar ein vil bu sjøl i kommunen. Det er viktig at vi har levande grender og at ingen innbyggjarar vert “gløymd” i den nye kommunen.

“Vi må bevare flere grønne lunger. Jeg mener det er viktig at det kan skapes livskraftige bomiljø også i små grender.”