Til innhold

Camilla Fors-Falkeng

Camilla er fast medlem av utvalg for Helse og Omsorg. Mens Even Aronsen og Maria Serafia Fjellstad har permisjon fra kommunestyret, er Camilla fungerende gruppeleder.

Hun jobber til daglig som sykepleier i Harstad kommune, og brenner for et sterkere sikkerhetsnett for de som faller utenfor samfunnet som følge av rus, psykisk helse eller fattigdom. Som småbarnsmor er hun også opptatt av trygge skoleveier, god oppvekst og god skolegang.

Camilla er nestleder i Harstad Venstre.