Til innhold

Camilla Fors-Falkeng

Camilla er Venstres 2. kandidat til lokalvalget. I innværende periode har Camilla vært fast medlem av utvalg for Helse- og omsorg, samt fungert som gruppeleder og fast kommunestyremedlem i en periode.

Hun jobber til daglig som sykepleier i Harstad kommune, og brenner for et sterkere sikkerhetsnett for de som faller utenfor samfunnet som følge av rus, psykisk helse eller fattigdom. Som småbarnsmor er hun også opptatt av trygge skoleveier, god oppvekst og god skolegang.

Camilla er nestleder i Harstad Venstre.