Til innhold

Camilla Ulsund

Portrett av Camilla Ulsund.

Dette er mine hjertesaker

 • Ta vare på tjenestetilbudene, gründerne og bedriftene
  Tjenestilbudene til de som bor som bor og lever i kommunen, og spesielt de som skal vokse opp her, er kuttet til beinet. Det er en trend jeg ønsker at skal snu. Oppveksttilbudene er viktige, spesielt skolene og barnehagene, for at ansatte og barn skal ha best mulige forutsetninger for en god hverdag. Vi må ta ta vare på de gode fagpersonene som jobber her og gi dem tillit til å utøve yrket sitt.
  Jeg vil også ta vare på dem som ønsker å starte nye bedrifter i kommunen, og jobbe for å tilrettelegge for nystarting og nytenkning. Vi har gode nettverk for bedrifter og gründere i Drammen, og det må vi ta vare på.
 • Inkludere innbyggerne, fagpersonene og Nærutvalg
  Ingen kjenner sine områder bedre enn innbyggerne som bor i kommunen og dem som blir berørt av handlinger. Innbyggere, fagpersoner og Nærutvalg skal inkluderes i saker som angår dem, og det så tidlig som mulig.
  Politiske avgjørelser blir ikke gode nok, om de berørte ikke er inkludert i prosessene.
  Det er også viktig å inkludere næringslivet i utviklingen av kommunens nærområder. Vi spiller hverandre gode sammen, med aktører fra privat og offentlig side, med litt frivillighet og vilje.
 • Kjempe for frihet til å velge tjenestetilbud som passer den enkelte best
  Alle har ulike livssituasjoner og hverdagslogistikk, og den enkelte vet selv best hvilke tilbud og løsninger som passer seg og sine. Derfor skal man fritt få velge tjenestetilbudene som passer best.