Til innhold

Christian Pedersen

Intakt natur er helt nødvendig for å sikre det biologiske mangfoldet og bremse klimaendringene.

Bli bedre kjent med Christian!

  • Alder: 52 år
  • Bosted: Ski
  • Jobb: Forsker NIBIO på Ås.
  • Bakgrunn: Utdannet biolog med doktorgrad i økologi

Jeg er veldig opptatt av lokalmiljøet og er engasjert på mange plan. Jeg har vært lokalpolitiker siden valget i 2011 og sitter i Utvalg for Teknikk og Miljø. Jeg er også fotballtrener og spiller i Ski IL Fotball, lagleder og initiativtaker for Ski Hockey A-lag Damer bedre kjent som “Ski Ladyhawks”, styremedlem i Ski IL Hockey, naturvernkontakt i Nordre Follo for Norsk Ornitologisk Forening Oslo & Akershus og tidligere speiderleder i 1. Ski.

Jeg er veldig opptatt av å sikre natur, miljø og jordvern i Nordre Follo. Vi må sikre de viktige naturområdene i kommunen vår siden vi har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold. Intakt natur er den beste måten å dempe effektene av klimaendringene. Vi må også ivareta de grønne lungene i tettstedene våre og de nære friluftsområdene. Friluftsliv er viktig for både fysisk og psykisk helse og det kan bedrives av alle uansett økonomi. Det er en myte at man må ha dyrt og flott utstyr for å ferdes i naturen. Jeg ønsker også og styrke frivilligheten innen idrett og friluftsliv og legge til rette for at så mange som mulig skal få delta i idrett og andre aktiviteter uansett nivå.

Er det noe du er opptatt av som jeg kan bistå med så er det bare å ta kontakt.