Til innhold

Dag Vige

Jeg har vært miljøengasjert siden ungdomsskolealder. Senere var det kampen for en åpnere og mer transparent offentlighet, samt å sikre at demokratiske prosesser også sikret folkelig deltagelse og innflytelse som engasjerte spesielt

Dag Vige, Elevombud ved Fiskå ungdomsskole.
Medlem av formannskapet og bystyret i Kristiansand. Lang erfaring fra det politiske liv både på kommune og fylkesnivå, og vært kandidat for Venstre til Stortingsvalget. Bredt politisk engasjement, spesielt i forhold til miljø, skole og digital utvikling. Sykkelentusiast.

Politisk erfaring
Dag har lang erfaring fra det politiske liv – både på kommune- og fylkesnivå – og har vært medlem av en rekke råd og utvalg. Han har vært gruppeleder for Venstre i Kristiansand i en årrekke og er blant kommunens mest erfarne politikere. Dag har også hatt verv på nasjonalt plan i partiet og har blant annet vært Vest-Agder Venstres førstekandidat ved flere stortingsvalg. Fra tidligere har han bred erfaring fra næringslivet og media.

Politiske interesser

Dag har et bredt og sterkt politisk engasjement. Spesielt i forhold til miljø, skole og digital utvikling. Han vil at folk skal komme til orde før beslutninger fattes. Enkeltmennesker skal lyttes til og tas på alvor.