Til innhold

Elise Tingvoll

Jeg er Molde Venstre's ungdomskandidat! Til daglig bor jeg i Brussel, og jeg tror at mitt "utenfra-perspektiv" kan tilføre Molde mye i en kommende omstillingsfase. Jeg ønsker å være en nytenkende og ungdommelig kraft i Moldes lokalpolitikk. Min hjertesak er det grønne skiftet, og hvordan dette må skje i samhandling med alle aktører. Ingen skal stå igjen som tapere, og all kompetanse som Norge har bygget opp siden oljeeventyret startet må taes med videre inn i en grønnere framtid.

Født i 1994, fra Molde og har en Master i sikkerhetspolitikk fra Sciences Po Paris. Hun jobber i dag innenfor politisk rådgiving og kommunikasjon i Brussel.

Elise er Molde Venstres ungdomskandidat. Hun er nyutdannet med en master i sikkerhetspolitikk fra det prestisjetunge Sciences Po Paris. Ved siden av studiene har hun jobbet for det Fransk-Norske Handelskammer og vært arrangementsansvarlig for Junior Diplomat Initiative France. Før har hun også vært medlem og leder av Ungdomsrådet i Molde.

Hjertesaker

Jeg mener at:

– Enkeltindividet skal ha mulighet til å utfolde seg, og Norge er tjent med at det satses på innovasjon og kreativitet. Gründervirksomhet og entreprenørskap er viktige byggestener for å drive Norge videre inn i en framtid hvor olje og gass ikke kan eller skal spille en like stor rolle. Det må derfor være rom for ambisjon og annerledeshet, og god plass for de som vil starte eget.

– Læreren spiller en av samfunnets viktigste roller. Det skal være attraktivt å være lærer, og Venstres kompetanseløft for lærerne er ett steg i riktig retning. Alle barn har ulike behov, og det er derfor viktig at læreren har kompetanse og tid til å løfte fram barns forskjellige talenter og positive egenskaper.

– Både Molde og Norge eksisterer i en internasjonal kontekst, og tettere samarbeid med spesielt våre Europeiske naboer er nøkkelen for å kunne takle nåtidas og framtidas utfordringer. Vi er sterkere sammen.

– Norge er mer enn storby. Vi skal ta vare også på tettstedene og landsbygda. Det skal være attraktivt å bo i hele Norge, og da må elementære offentlige tjenester og infrastruktur være på plass – over hele landet.