Til innhold

Emilie Ovnerud

Portrett av Emilie Ovnerud.

Dette er mine hjertesaker

  • Ta vare på barn og unge
   Jeg vil gjøre det godt å bo som ung i Drammen. Det er viktig at vi har tilhørssteder, og at alle har muligheten til å delta på fritidstilbud uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor vil jeg sette barn og unges beste først i alle politiske saker det er relevant. Det er ungdommen som skal ta vare på Drammen når dagens politikere forsvinner, derfor må deres stemmer høres også i dag. Som ungdom fra Drammen vil jeg sikre at våre interesser også blir ivaretatt.
  • En arealplan for fremtiden
   Vi har bare en natur, og vi må ikke ødelegge den. Jeg vil ta vare på turstiene vi vokste opp i og skogen som ellers ville blitt hyttefelt. Jeg vil prioritere innbyggere istedenfor utbyggere. I tillegg er det viktig å ha et nøytralt naturregnskap i byggeprosjekter. Nye grøntområder kan bygges, og natur kan til en viss grad restaureres. Alt dette for at generasjonene etter meg skal ha kunnskap om naturfylte Drammen, slik jeg har hatt gleden av å oppleve.
  • En kommune som tar syke mennesker på alvor
   Gang på gang ser vi at kommunen skuffer innbyggerne. Køene for psykisk helsehjelp er for lange, og mennesker blir sett på som tall. Jeg vil ha en kommune som tar vare på innbyggerne.