Til innhold

Espen Ophaug

Oslo er, og skal fortsatt være byen med det store hjertet, en by som møter alle med åpent sinn. En by hvor alle føler seg trygge, uansett sosial status, etnisitet, religion, kjønn, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Espen Ophaug er 44 år og bosatt i bydel Gamle Oslo.  Han har utdannelsen sin fra Universitetet i Oslo, hvor han er cand.mag med fagene statsvitenskap, religionshistorie og kulturhistorie.

Espen er for tiden leder i Oslo Venstre og har siden valget i 2011 jobbet som nestleder i Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Mens Guri Melby er i permisjon er Espen fungerende gruppeleder og nestleder i miljø- og samferdselskomiteen.
– Oslo er Norges eneste storby, og det mest spennende stedet å bo i Norge. Jeg er opptatt av at vi fører en storbypolitikk som gjør det enkelt å leve miljøvennlig i byen, en politikk for gode bomiljøer i hele byen, en politikk for at hver enkelt skal få brukt sitt talent, en politikk som forener kunnskap, innovasjon og næringsutvikling.
– Oslo skal være en by med spennende arkitektur og en by med god plass til rekreasjon, enten det skjer i marka, i grønne lunger byen rundt, og i og ved sjøen, eller på en konsert, restaurant, museum eller kaffebar. En by med rom for alle mulige kulturuttrykk.

Espen har tidligere vært leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Oslo og Akershus, og han har vært ansatt og nestleder i LLH sentralt. Han har også vært organisasjonsrådgiver i Norsk bibliotekforening, og han har jobbet i Venstres hovedorganisasjon. Espen har hatt en rekke tillitsverv i Unge Venstre og Venstre, blant annet satt han til sammen fire år i Unge Venstres sentralstyre, hvorav to år som nestleder. Han har tidligere vært styremedlem i Oslo Venstre i til sammen seks år, fordelt på to omganger. Han har ledet både valg- og nominasjonskomiteer i Oslo Venstre, og han har sittet i Venstres stortingsvalgsprogramkomite og to perioder i Venstres valgkomite.