Til innhold

Finn-Erik Blakstad

Min ambisjon er at utenforskap skal forvandles til felleskap og mangfold hvor alle får utløst sitt potensiale.

Finn-Erik Blakstad er gruppeleder for Moss Venstre og representerer Venstre i fylkestinget i Viken.

Finn-Erik er født i 1973, kommer fra Rygge, der han i dag driver Ekeby gård.

Som lokalpolitiker er Finn-Erik opptatt av:

  • at Moss skal bli en urban og moderne fjordby
  • å bygge flere torg og møteplasser
  • god næringsutvikling hvor vi skaper nye grønne arbeidsplasser
  • å ta vare på unike landskap og kulturminner
  • gode oppvekstvilkår og trygg omsorg

Verv

Finn-Erik har sittet tre perioder i kommunestyret, og har vært varaordfører i Rygge. Han har vært fylkesleder for Østfold Venstre, medlem av Venstres landsstyre og stortingskandidat for Venstre i Østfold ved stortingsvalget i 2017. I 2018 ble han valgt til ordførerkandidat i nye Moss kommune, og 4. kandidat i nye Viken fylkeskommune.

Erfaring

Finn-Erik har studert juss i Bergen og Cape Town. I 2001 kjøpte han familiegården Ekeby, og etablerte egen næring der. Selskapslokalene sto ferdig i 2004, og i 2009 åpnet han egen gårdsbutikk og café. På det meste hadde gården 10 ansatte og 50 000 besøkende i året. Siden 2015 har han leid ut virksomheten for å få mer tid til familie og politikk.