Til innhold

Girija Nanthakumar

Jeg er en 21 år gammel jente som er oppvokst i Lørenskog. For tiden tar jeg en mastergrad i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Jeg er helt fersk i politikken, men for meg har viktigheten av å ha et samfunn hvor barn kan vokse opp og utvikles i trygge rammer alltid stått sentralt. Jeg synes det er viktig – både av hensynet til mennesket selv og samfunnet – å tilrettelegge for at barn fra ung alder har alle de mulighetene som er nødvendig for at de får realisert alle sine behov, spesielt sosialt og faglig. I forlengelse av dette synet tror jeg det er viktig med en kommune som har ressurssterke lærere, et mangfold av fritidsaktivitetstilbud, et bevart naturmiljø, men som også er urban. Rett og slett en kommune som kan by på noe for enhver.