Til innhold

Gunhild Berge StangGunhild Berge Stang (f. 1974) frå Fjaler. Ho er ordførar og er utdanna arkeolog.

Hjartesaker:

  • gode oppvekstvilkår
  • utdanning
  • verdig politikk for dei svakaste
  • miljø
  • grønt næringsliv

Gunhild Berge Stang er Vestland Venstre sin fylkesordførarkandidat. Ho er busett i Dale i Fjaler. Gunhild er 45 år, gift med Roy og er mor til tre barn.

Sogn og Fjordane treng ein ny giv. Då treng vi nye, friske krefter ved roret. Det er det ved dette fylkestingsvalet berre Venstre som kan sørge for.

Eg vil byggje sterke regionsentra med urbane kvalitetar og som trekkjer til seg spennande arbeidsplassar. Samstundes har eg som ungdomslagsmenneske tru på oppdrifta og skaparkrafta i dei mindre lokalsamfunna og nærmiljøa. Dei mindre bygdene med nærleik til velferdstilbod og større sentra kan spele kvarandre gode ved å fungere som felles bu- og arbeidsmarknadsområde.

Vestland treng sterkare folketalsvekst. Eg vil at dei som flyttar hit, skal gjere det fordi det er her dei finn det dei vil ha, ikkje fordi dei skal heim og «redde» fylket eller bygda si.

Det trur eg vi kan klare. Vestland må i langt større grad enn til no satse på ein moderne, grøn og framtidsretta arbeidsmarknad, som er i tråd med det dagens ungdom ynskjer å vere ein del av. Med nytt næringsliv og sterke bu- og arbeidsmarknadsregionar,  kombinert med skule i nasjonal toppklasse og oppvekstvilkår mange som i dag bur i Oslo eller Bergen drøymer om for sine born, ligg alt til rette for ei lys framtid for Vestland.


Stemmer du på Venstre, stemmer du på eit parti som ikkje støttar seg til at alt var betre før, men som ser mot framtida. 

 

Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller e-post.

Gunhild Berge Stang

Venstre sin fylkesordførarkandidat