Til innhold

Herulf Johansen

Herulf Johansen er 69 år og er pensjonert. Han begynte sitt arbeidsliv i fiskebåten og som ekspeditør i en landhandel, deleier i et fiske bedrift fra 1972 – til 1981 da han flyttet til Sande. Arbeidet med salg av elektro i 20 år. Utdannet økonom ved BI Drammen.