Til innhold

Inge Solli

Inge Solli, varaordfører fra 2011 og ordfører fra februar 2020. Kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i Nittedal fra 2003 og fram til nå. Han er Venstres ordførerkandidat ved kommunevalget i 2023.

Inge er styremedlem (kasserer) i Nittedal Venstres styre.

Inge har vært medlem i fylkestinget i tre perioder fram til 2015, og var fylkesvaraordfører i Akershus i perioden 2007-2011. Han har vært både leder og medlem i fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning og kompetanse, og var medlem i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fram til 2015. Inge var 1.vararepresentant til Stortinget for Akershus Venstre 2005-2009 og 2.vararepresentant til Stortinget 2009-2013.

Inge Solli bor på Li i Søndre Nittedal, og har jobbet som IT-leder i Storebrand og IBM fram til han ble fylkesvaraordfører i 2007.