Til innhold

Inger Noer

På lag med framtida

Inger Noer er direktevalgt landsstyremedlem i Venstre og ordførerkandidat i Kongsvinger ved valget i 2019. I tillegg er Inger aktiv i Innlandet Venstre.

Bosted: Hofoss i Kongsvinger
Yrke: Fastlege

 

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?

Jeg meldte meg inn i Unge Venstre i 1980, 18 år gammel, mest fordi jeg var opptatt av miljøspørsmål. Striden om utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget toppet seg i 1979, og dette sakskomplekset gjorde sterkt inntrykk på meg, som på mange andre.

Hva er spesielt med Venstre?

Venstre er en spesiell “pakke”, en kombinasjon av sosial varme og moderne næringspolitikk, av god miljøpolitikk og tro på enkeltmenneskets utviklingsmuligheter.

For meg er Venstre et udogmatisk parti som går etter de gode løsningene og et redelig parti som lytter, ikke bare vet best.

Hva er dine hjertesaker?

Min hjertesak er å være på lag med framtida. Da må vi få til kutt som monner når det gjelder utslipp av klimagasser. Det trengs både energisparing, opprustning av eldre anlegg og noe utbygging av ny utslippsfri energi. Jeg er glad i velferdsstaten, i ideen om et trygt sikkerhetsnett. Men skal velferdsstaten være bærekraftig i framtida, må vi prioritere tydeligere slik at vi gir bedre hjelp til dem som trenger det mest, f.eks. fattige barn.