Til innhold

Irene Dahl

Bygg jernbane til Tromsø!

Irene er jurist og har doktorgrad i havrett. Hun jobber som professor på universitetet. Irene har vært fylkesvaraordfører i Troms og er gruppeleder for Venstre i Tromsø kommunestyre.

Hun er opptatt av at politikk må brukes for å gi folk makt og styring over eget liv. Særlig må folk som ellers risikerer å falle utenfor de etablerte strukturer, sikres verdighet og likestilling gjennom inkludering i samfunns- og arbeidsliv. Irene er også opptatt av grønn byutvikling og vil jobbe for byvekstavtale, jernbane til Tromsø og at Holt bevares for forskning på og utvikling av arktisk landbruk. I tillegg vil hun jobbe for å sikre et mangfoldig kulturtilbud.

Beste opplevelse med Venstre: Da Venstre var med på å redde biblioteket i Kroken fra nedleggelse.

Bydel: Kroken

Fun fact: Er veldig god til å lukeparkere.

Hjertesak: Omsorg for de svakeste og jernbane til Tromsø.

Instagram: @irenevadahl