Til innhold

Iver Olav Sunnset

Samfunnsengasjert, har bred erfaring fra privat næringsliv og offentlig virksomhet, og er veldig motivert av den pågående klimakrisa (til å engasjere meg i politikken) og vil bidra til å redde verden for våre etterkommere, vi har ikke noe valg. Dette betyr tenke globalt, handle lokalt, som å lede Hurdal kommune. Har også lederkompetanse fra begge sektorer, og har jobbet for å levere gode prosjekter og levert IT løsninger i offentlig sektor. Har lyst til å bidra med mitt engasjement og lederkompetanse for å utvikle Hurdal kommune, for å sikre grunnlaget for god tjenesteproduksjon for innbyggerne, som er å sikre god økonomi, jobbe for samarbeid og utvikling med alle politiske partier.

Dette er spesielt viktig nå med de utfordringer kommune står overfor av investeringer. Har egenskaper som samlende, motiverende lederkraft – og kan vise til gode resultater. Tror Hurdal trenger en som meg i neste periode, nettopp for å møte komplekse utfordringer, en ordfører med kompetanse – også til å lede og å kunne veilede kommunens administrasjon. Er vel eneste kandidat som kan jobbe i helsetjenestene, lede byggeprosjekter, samt å ha overordnet lederansvar for en virksomhet.

Hvilke fem saker er de viktigste for meg som ordførerkandidat i denne valgkampen?

  • Barn må fødes utdanne seg og sikres en god oppvekst i kommunen. Der viktigst er de som kommer etter oss, er det viktigst vi gjør i ett samfunn. Derfor er vil vi sikre at skole og oppvekst får gode vilkår, i nye lokaler.
  • Samarbeid for utvikling er nødvendig for å skape gode resultater. Derfor vil vi utvide samarbeidet med nabokommunene, og næringslivet, spesielt for å sikre vann og avløp, men også alle andre fagområder, der Hurdal kommune har for liten kapasitet og manglende ressurser for å skaffe egen kompetanse.
  • Sikre utbygging av gode bomiljøer, slik at vi får nye innbyggere, som er helt nødvendig for å utvikle Hurdalssamfunnet.
  • Sikre trygghet i for de som vil bo hjemme hele livet, via varme hender og teknologi, sammen med fastleger, offentlige og private helsetjenester. Eldre på institusjon skal ha egen bolig, og sikres med teknologi for å kunne bevege seg etter egen evne og lyst. For hjemmetjenestene vil utvikling av medisinsk avstandsoppfølging gi økt trygghet, sikkerhet og bedre medisinsk behandling av innbyggerne.
  • FN`s bærekraftsmål, gjelder for Hurdal kommune. Klimanøytral kommune innen 2025, som også er en del av å utvikle kollektivtrafikken enda bedre, med kvalitet slik at dette blir ett reelt alternativ for å kjøre egen bil. (Dette vil sikre at de som må kjøre bil – nettopp kan gjøre det 🙂