Til innhold

Jan Erik Søndeland

Jeg kjemper for at barna i Stavanger skal ha den beste barnehagen og skolen i landet, for et bedre kollektivtilbud, en grønnere by og for en grundervennlig næringspolitikk som skaper nye arbeidsplasser.

Hvem er du?
En kar med stort hjerte for de svakere gruppene i samfunnet og med et oppriktig ønske om å bidra positivt til lokalsamfunnet vi alle er en del av.

Utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi, og har omfattende og variert næringslivserfaring fra både offentlig og privat sektor. Det har gitt meg erfaringer og kunnskap som også er svært nyttige i politikken.

Hvorfor driver du med politikk?

Det var behovet for bedre kollektivtransport i Stavanger som fikk meg til å melde meg inn i Venstre i 2012. Klimaendringene er vår tids viktigste kamp så jeg måtte uten tvil være medlem i et parti som satte miljø øverst på agendaen. Ettersom det kun var et miljøparti som også hadde en virkelig god næringspolitikk, var det enkelt for meg å velge Venstre.

Etter jeg ble medlem oppdaget jeg at hjertet mitt virkelig begynne å banke når det gjaldt barns oppvekstkår. Jeg finner meg ikke i forskjellsbehandling eller en samfunnsutvikling hvor barns muligheter i oppveksten begrenses av størrelsen på foreldrenes lommebok. Alle barn i Stavanger skal gis den beste oppvekst som det er mulig for oss som lokalsamfunn å gi dem. Da må vi starte med verdens beste barnehage og en skole som ser og bygger opp hver enkelt elev til sitt fulle potensiale.

Tidligere politiske verv:

 • Gruppeleder for Stavanger Venstres kommunestyregruppe (2019-2021)
 • Medlem, Stavanger formannskap (2019-2021)
 • Medlem, utvalg for miljø og utbygging (2019-2021)
 • Medlem, utvalg for arbeidsliv og lønn (2019-2021)
 • 1. varamedlem til kommunalutvalget (2019-2021)
 • Medlem, utvalg for helse og velferd (2020-2021)
 • Styremedlem, Stavanger Utvikling KF (2019-2021)
 • Styremedlem, Stavanger Natur og Idrettservice KF (2019-2021)
 • Styremedlem, Stavanger Byggdrift KF (2019-2021)
 • Bystyrerepresentant, Stavanger bystyre (2015-2019)
 • Medlem, kommunalstyret for finans (2015-2019)
 • Vararepresentant, Rogaland fylkesting (2015-2019)