Til innhold

Janicke Toxen Flack

44 år og bor i Valnesfjord. Jobber i barneverntjenesten og underviser litt/tar noen oppdrag for Nord universitet. Opptatt av forebyggende tiltak for barn og familier, og samfunnsutvikling generelt.