Til innhold

Janne Kristiansen

Jeg ønsker å bidra til å utvikle og styrke min hjemkommune som et attraktivt bosted. La alle bli hørt, gi kommunens vanskeligstilte en stemme, og la kommunen vår være åpen og imøtekommende for etablering av nye arbeidsplasser.

Janne er født i 1985, og er bosatt på Kårvåg. Hun jobber som jurist.

Mine hjertesaker er;

  • Utvide og heve tilbudet til eldreomsorg. Vi må stå klare til å ta imot de eldre, og de tjenester som da tilbys skal være verdige.
  • Samle kommunale helse- og velferdstilbud i en felles helsehage. Å samle ressurser vil være med på å sørge for at våre innbyggere får den oppfølging de fortjener.
  • Støtte opp om videreutvikling av det lokale næringslivet, og etablering av ny næring.
  • Kvalitetsheving og kompetansebygging for kommunalt ansatte. De som forvalter kommunen må kunne tilegne seg kunnskap for å ivareta kommunens forvaltningsoppgaver på en god måte.

Her finner du vårt program til kommunevalget 2019 – 2023